Sustend. Grafisk profil, hemsida och strategi.

Sustend är byggkonsulterna som hjälper företag och bostadsrättsföreningar att bygga, vårda och utveckla fastigheter. Sustend hette tidigare Rejäl Byggkonsult men upplevde att namnet och varumärket inte speglade den stora utveckling som företaget genomgått. Vi fick det ärofyllda uppdraget att göra en grundlig varumärkesförändring och skapa en identitet som överensstämmer med det företaget är idag.

Vi skapade en ny grafisk profil som speglar företagets affärsidé om långsiktighet, hållbarhet och förstärkning. Vi tog bland annat fram en ny logotyp, en payoff och skapade ett nytt bildmanér som porträtterar själva kärnan i Sustend – nämligen hus. Allt applicerades sedan på en ny hemsida.

Med en ny, stark profil lyckades vi ompositionera Sustend från en blygsam och tillbakadragen aktör till en modern och öppen aktör på marknaden.

Hemsida: sustend.se