Varumärkesplattform, redesign av grafisk profil och foto.

Mölndal Energi är ett framstående, lokalt energibolag som arbetar för miljö och hållbar utveckling. Vi fick i uppdrag att modernisera deras grafiska identitet och ge dem ett mer samlat och tydligt uttryck.

Vi skapade en ny grafisk profil som andas miljöengagemang och långsiktighet i såväl färgpalett som ny logotyp. Vi tog också fram ett nytt bildspråk bestående av natursköna bilder från Mölndal, dels för att stärka den lokala förankringen men också för att representera det företaget arbetar för att förvara.

Med en enhetlig och tydlig profil blev Mölndal Energi en starkare aktör på en allt mer konkurrensutsatt marknad.