Ernst Rosén. Årsredovisning.

En viktig del av en årsredovisning är nyckeltalen. Oftast framställs dessa endast med en siffra och kanske ett procenttecken. Bakom varje tal finns det dock en historia, den historien ville vi berätta i årets årsredovisning för Ernst Rosén. Genom att koppla ett nyckeltal till ett återkommande avsnitt i årsredovisningen får vi fram historien bakom nyckeltalet på samma gång som vi får med avsnittet från en lite annorlunda vinkel. Ekonomerna kallar det årsredovisning, vi kallar det content marketing.